Your image
Your image
Your image
Your image

ระบบ : Android

1. ) กดปุ่ม ดาวน์โหลด ด้านบน เมื่อโหลดไฟล์ ติดตั้งเสร็จแล้ว ไฟล์ที่ได้จะแสดงอยู่ในแถบ แจ้งเตือน ให้กดเพื่อเริ่มการติดตั้ง จากนั้น ระบบจะขอสิทธิ์ในการตั้ดตั้งแอพ ให้กดที่ปุ่ม การตั้งค่า หรือ Setting
Sample title
Sample title

ระบบ : ios

1. ) กดปุ่ม ดาวน์โหลด ด้านบน เมื่อโหลดไฟล์ ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องตั้งค่าเพื่อเพิ่มสิทธิ์ ในการเข้าถึงแอพให้กับอุปกรณ์ iOS ก่อน โดยให้ไปที่ ตั้งค่า (Satting) จากนั้นไปที่ > ทั่วไป  > General > การจัดการอุปกรณ์ (Profiles & Device Management) เลือก >
ASOLUTION SOFTWARE SDN.BHD.
Your image
2. )  หรือเข้าไปที่ ตั้งค่า > ความปลอดภัยแอพจากแหล่งข้อมูลที่ไม่รู้จัก > อนุญาตให้ติดตั้งจากแหล่งที่ไม่รู้จัก แล้วจะสามารถ ติดตั้งแอพได้ จากนั้นรอให้ระบบติดตั้งจนสำเร็จ สามารถเข้าใช้งานแอพได้ทันที
Your image
Your image
2. ) กดปุ่ม Trust ASOLUTION SOFTWARE SDN. BHD. จากนั้นกดปุ่มเชื่อถือ (Trust) เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งานแอพ ได้ทันที หากลบแอพและติดตั้งใหม่ก็จะต้องทำ การติดตั้งด้วยวิธีนี้อีกครั้ง
Your image